El comportament tèrmic de la façana ventilada

By | 2013-03-21

Participació en la jornada tècnica “El comportamiento térmico de la fachada ventilada”.

21 març 2013. Barcelona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *