Condicions d'habitabilitat en grans conjunts residencials

By | 2015-01-01

La millora de les condicions d’habitabilitat i la reducció de la demanda energètica en grans conjunts residencials de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Ravetllat, P.; Diaz, C.; Garcia-Almirall, Pilar; Gallego, M.; Linares, A.; Coch, H.; Gonzalez, J.M.; Pardal, C.; Adell, J.; Sanz, M.; Cornado, C.; Vima-Grau, S.  Institut d’Estudis Catalans  PR2015-S03 2015-2017  Proyecto competitivo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *