Author Archives:

Visita d'alumnes a la Pèrgola Fotovoltaica del Fòrum de Barcelona

El passat 2 de desembre, els estudiants dels màster -MBarch línia Arquitectura, Energia i Medi Ambient- i el -Màster Arquitectura i Medi Ambient- van visitar les instal·lacions de la Pèrgola Fotovoltaica del Fòrum de Barcelona.

La visita va ser guiada per Toni Reguero, que forma part de el personal de TERSA, empresa encarregada de gestionar la Pèrgola.

Els alumnes van ser acompanyats pels professors Anna Pagès i Carlos López.

Fotografies: Carlos López.

 

VULCANESCÈNCIES. Lluèrnia 2019. Festival del foc i de la llum

El grup AiEM va ser convidat per part de la organització del festival Lluèrnia a participar en l’elaboració d’una intervenció efímera per tercera vegada, en sintonia amb el context i subtítol del festival “Festa del foc i de la llum”. L’aconteixement, que va tenir lloc el dissabte 09 de novembre de 2019, va acollir entre d’altres, la intervenció efímera d’AiEM de nom VULCANESCÈNCIES. Situada a las graderes del volcà Monstsacopa, darrera el cementeri municipal.

Autors: Helena Coch, Isabel Crespo, Ignasi Gutiérrez, Cristina Pardal, Mònica Piqué i Xavier Solsona

Fotografia: Judit Lopez, Xavier Solsona.

Vulcanescències

Després d’anys de recerca, ha quedat demostrat que del foc del centre de la terra en surt el germen de la vida, a partir del qual es generen elements que fins no fa gaire temps es creia que tenien altres orígens. Al peu del Montsacopa, a sobre del cementiri, hem descobert una mostra dels gèrmens, llavors i embrions procedents del subsòl, en la seva forma primària, és a dir en plena incandescència. Podrem comprovar que determinats productes, com llegums, grans, tubercles i algunes fruites, que encara avui dia es creu que tenen altres orígens, provenen de les erupcions volcàniques…

 

LLAVOR-IMPULSA 2018

LLAVOR-IMPULSA 2018

Projecte competitiu 05/2019 – 10/2019

2018 LLAV 00011

Projecte competitiu, finançat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Participació del grup de recerca AiEM en el projecte d’investigació “Disseny d’un sistema de lamel·les filtrants i fotocatalítiques pel sanejament de l’aire de ventilació dels edificis (L2D)”.

El projecte consisteix en el desenvolupament d’una lama de doble depuració de l’aire per a ser integrada en configuracions de façana de doble pell.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

DISSENY D’UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L’AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELL

Pla: Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)

Any convocatòria: 2019

Entitat finançadora: Agència De Gestió D’ajuts Universitaris I De Recerca (AGAUR)

Projecte de investigació L2D. Programa LLAVOR-IMPULSA 2018

Participació del grup de recerca AiEM en el projecte d’investigació “Disseny d’un sistema de lamel·les filtrants i fotocatalítiques pel sanejament de l’aire de ventilació dels edificis (L2D)”.

Projecte competitiu, finançat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

El projecte consisteix en el desenvolupament d’una lama de doble depuració de l’aire per a ser integrada en configuracions de façana de doble pell.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020