Author Archives:

Publicació a la revista Energy and Buildings. Climatic performance of urban textures: Analysis tools for a Mediterranean urban context.

Nova publicació “Climatic performance of urban textures: Analysis tools for a Mediterranean urban context” a la revista Energy and Buildings.

L’efecte de l’illa de calor urbana gairebé sempre es descuida en la construcció de simulacions d’energia, a causa de les dificultats per obtenir dades climàtiques específiques del lloc amb una resolució a escala del districte. Aquest estudi pretén omplir aquest buit pel context urbà mediterrani, presentant un conjunt d’eines per estimar el rendiment climàtic dels teixits urbans a escala local.

Els resultats es basen en anàlisis climàtiques realitzades a Roma (Itàlia) i Barcelona (Espanya) amb el model Urban Weather Generator (UWG), validat mitjançant medicions de temperatura preses en estacions meteorològiques urbanes. L’anàlisi paramètrica de la intensitat UHI es va realitzar tenint en compte cinc variables clau: morfologia urbana, coberta de vegetació, calor antropogènica d’edificis, calor antropogénica del trànsit i albedo. Els resultats mostren que la variabilitat de la morfologia urbana té un gran impacte en la temperatura urbana. Es van establir dues relacions sòlides entre tres descriptors de morfologia de teixit urbà i intensitat UHI aplicant múltiples anàlisis de regressió. Aquestes relacions indiquen que tant la densitat horitzontal com la vertical dels edificis tenen un paper important en l’augment de la temperatura a les zones urbanes.

S’han proporcionat eines gràfiques fàcils d’utilitzar per comparar el rendiment climàtic de les diferents textures urbanes i estimar la variabilitat mitjana d’intensitat UHI a les ciutats mediterrànies.

Viatge a les Cases Bioclimàtiques de l'ITER, Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, 2019.

Durant els dies 8 a 11 de gener els alumnes de màster han viscut a les Cases Bioclimàtiques ITER, ubicades al Parc Tecnològic ITER, a l’illa de Tenerife. El Parc és un centre d’investigació de referència internacional en energies renovables, enginyeria, telecomunicacions i medi ambient. Durant la seva estada, els alumnes han pogut visitar les instal·lacions de l’ITER, així com les diverses cases autosuficients de què consta el conjunt que, mitjançant la seva monitorització, permeten un anàlisi precís del seu comportament higrotèrmic i del consum i producció energètics.

HELLCOME. La intervenció efímera per al festival Lluèrnia 2018 a Olot.

El grup AiEM va ser convidat per part de la organització del festival Lluèrnia a participar en l’elaboració d’una intervenció efímera, en sintonia amb el context i subtítol del festival “Festa del foc i de la llum”. L’aconteixement, que va tenir lloc el dissabte 10 de novembre de 2018, va acollir entre d’altres, la intervenció efímera d’AiEM de nom HELLCOME. Situada en l’explanada ajardinada davant de les portes del cementiri, la instal·lació s’esplaia en la seva ubicació constituint el que ve a ser la porta a l’infern.

Autors: Javier Albo, Judit López, Marta López, Xavier Solsona.

Fotografia: Josep Rotger.

ARRÒS A LA SORRA. Intervenció efímera per al Festival d'Arquitectura ETSA·TOPIA 2018

El grup AiEM va ser convidat per la Universitat Politècnica de València a realitzar una intervenció efímera per ETSA·TOPIA Festival d’Arquitectura “360º” del 19 al 21 d’abril de 2018 a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de València. El grup va presentar la proposta de nom ARRÒS A LA SORRA, que restà exposada a la Sala d’Exposicions de la mateixa facultat des del 19 d’abril fins al 19 de maig.

Si t’has fixat en el títol, segurament hauràs observat que es llegeix igual de dreta a esquerra que d’esquerra a dreta. D’això se’n diu palíndrom (del grec παλίνδρομο, palíndromos, “que torna arrere, que va i ve).

El Festival Etsa-Topia 2018 ha adoptat el cercle com a símbol i resulta que un palíndrom no és res més que un cercle viciós. Un cercle viciós o dial·lel (del grec διαλελο, diallelos, ‘recíproc’) és una situació sense sortida, un peix que es mossega la cua.

Presentem doncs una versió arquitectònica del cercle viciós. Se’n pot dir palíndrom 3D i és la versió
tridimensional d’un capicua (número palindròmic, simètric i reversible). Es tracta doncs d’un espai accessible que comença com acaba, i en aquest cas està interceptat per un àmbit intermedi que reforça el concepte d’espai sense sortida. Vídeo del muntatge aquí.

LLUMINERA. Intervenció efímera per al festival Ponts de Llum i Jardins de Llum de Manresa

El grup AiEM va ser convidat per part de l’Ajuntament de Manresa a participar en els festivals d’intervencions efímeres Ponts de Llum i Jardins de Llum els dies 17,18 i 20 de febrer de 2018. Arran del fet que Manresa ostenta el títol de Capital de la Cultura Catalana 2018, per la Festa de la Llum de Manresa, el ja consolidtat festival Jardins de Llum es va extendre a tot el cap de setmana per mitjà del nou Ponts de Llum.  Per a aquests festivals el grup AiEM va presentar la proposta de nom LLUMINERA, situada a la Torre de Sobrerroca, un dels vuit antics portals medievals de la ciutat.

Autors: Javier Albo, Judit López, Marta López, Xavier Solsona.

Fotografies: Josep Rotger.

MOET. Caracterización de la MOrfología urbana mediterránea; repercusión de las irregularidades y Excepciones en la Trama en la eficiencia energética de la arquitectura.

MOET. Investigación en curso

PROYECTO COMPETITIVO 2016-2020

BIA2016-77675-R

Este proyecto pretende avanzar en la eficiencia energética de las ciudades mediterráneas, identificando los parámetros de morfología edificatoria que permiten caracterizar las irregularidades y excepciones de distintas tramas urbanas y su influencia frente a la demanda energética. El objetivo es aportar conocimiento y herramientas para la toma de decisiones en el planeamiento y gestión de ciudades mediterráneas consolidadas.

Caracterización de la MOrfología urbana mediterránea; repercusión de las irregularidades y Excepciones en la Trama en la eficiencia energética de la arquitectura. Coch, H.; Isalgue, A.; Crespo, I.; Roset, J.; Pardal, C.

080-BMR_-056-model-NN-011

El creciente desplazamiento de la población mundial hacia áreas urbanas plantea alternativas que contemplen la propia ciudad consolidada como lugar de actuación para resolver el alojamiento de esta población en lugar de seguir ocupando el territorio circundante con más edificación e invadiendo el terreno fértil cercano a los asentamientos originales. Para optimizar la planificación urbana existente será fundamental disponer de un cuerpo de doctrina en temas ambientales y sociales que tenga en cuenta los aspectos de consumo energético y de recursos, así como los de confort y bienestar personal. Anteriormente se estudió la incidencia de la morfología urbana como factor modificador de las condiciones climáticas locales para evaluar las características atribuibles a ciudades mediterráneas, como modelo de ciudad compacta (BIA2013-45597-R). Los resultados  evidenciaron nuevos elementos que abren el campo de trabajo en los siguientes términos: Por un lado, la importancia de las irregularidades y excepciones de las tramas urbanas para mejorar la respuesta energética según se trate de irregularidades a escala de edificio, de barrio o de tejido urbano. Por otro lado, la necesidad de analizar la incidencia de los diversos parámetros físicos que inciden en los flujos energéticos (térmicos, lumínicos y acústicos) una vez caracterizadas las diferentes tipologías habitacionales. Y finalmente, la focalización en la rehabilitación a escala urbana como sistema de colmatación de ciudades existentes en contraposición a la expansión territorial. En consecuencia, habiendo obtenido unos parámetros sistemáticos de caracterización de la ciudad compacta mediterránea, se pretende profundizar en la irregularidad de edificación y tramas. Una vez analizados los aspectos de este modelo de ciudad en cuanto a su comportamiento ambiental, se deben definir los parámetros constructivos y energéticos que afectan a las condiciones de la vida de sus habitantes con el objetivo de sentar las bases para establecer criterios de intervención adecuados.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad.

Clasificación UNESCO:

3305 – TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

6201 – ARQUITECTURA

Tipo de proyecto: Tipo B

Duración (en años): 4

Investigador principal: Helena Coch Roura

Investigador principal 2: Antonio Isalgué Buxeda

Publicació a la revista ACE. La ideación del territorio de Barcelona a través de su representación

Publicació “La ideación del territorio de Barcelona a través de su representación” a la revista ACE. Arquitectura, Ciutat i Entorn.

El objetivo de este artículo es describir cuáles han sido las herramientas hasta ahora determinantes en el planeamiento del Área Metropolitana para luego comprender el estado actual de la técnica de cara a vislumbrar las futuras transformaciones. A diferencia de otros trabajos que exponen la historia de Barcelona (Solà-Morales, 2008 y Espuche y Guàrdia, 1986), o bien tratan de extraer conclusiones acerca del llamado “Modelo Barcelona” (Montaner, Álvarez y Muxí 2012), este artículo se apoya en la hipótesis de que las herramientas de representación condicionan la mirada y, por lo tanto, el proyecto objeto de éstas tal y como afirma Corner (1999). A través del análisis y la comparación de diversas representaciones gráficas, se centra la mirada sobre unos pocos momentos en la historia del territorio metropolitano de Barcelona en los cuales el planeamiento urbano ha sido influenciado profundamente por las herramientas de diseño empleadas, desde la topografía al Big data.

Autors: Mar Santamaria , Pablo Martínez. Fundadors de www.300000kms.net

AMB1-mixture-BcnDynamics-300000kms

Font: Bcn Dynamics, 300.000 Km/s con el Àrea Metropolitana de Barcelona.

AMB-oldandmature-BcnDynamics-300000kms

Font: Bcn Dynamics, 300.000 Km/s con el Àrea Metropolitana de Barcelona.

Publicació a la revista ACE. El efecto del confort térmico producido por la especie arbórea almez en el espacio público

Publicació “El efecto del confort térmico producido por la especie arbórea almez en el espacio público” a la revista ACE. Arquitectura, Ciutat i Entorn.

Es ampliamente aceptado el hecho de que la vegetación mejora las condiciones ambientales de las ciudades. La sombra de los árboles incide directamente en las condiciones térmicas del entorno próximo a las personas que usan el espacio público, puesto que impide que la radiación solar les llegue, tanto a ellas como al pavimento, reduciendo así los aportes. El objetivo de este estudio es conocer qué cantidad de Radiación solar y temperatura radiante reduce una especie arbórea logrando mejores condiciones térmicas para el cuerpo humano. Para ello se evaluará el Celtis australis, conocido como Almez, en dos escenarios urbanos: una calle y una plaza. El análisis se desarrolla en cinco pasos. Primero se identifican las variables a estudiar. Se seleccionan los dos escenarios de análisis. Se realizan mediciones in situ en verano e invierno. Se evalúa la frondosidad de los ejemplares. Y los datos se introducen en el modelo de balance energético de Ochoa de la Torre. Se cuantifica la frondosidad del almez entre 0 – 0.25 que, en el transcurso de un día, reduce la radiación solar entre 300 y 827 W/m2; entre 4 y 21ºC la temperatura radiante y hasta 219 W/m2 las aportaciones al balance energético del cuerpo humano. El Celtis australis es una excelente herramienta de diseño ambiental urbano puesto que logra mitigar las aportaciones térmicas al ambiente mejorando las condiciones ambientales para los usuarios del espacio urbano.

Autors: Gilkauris Rojas-Cortorreal, Jaume Roset, Francesc Navés, Carlos López-Ordóñez, Isabel Crespo.

transmisividad_especie_arborea

bailen-tetuan