ARQUITECTURA | ETSAB | ETSAV

Participació en la docència d’assignatures obligatòries i optatives dels estudis conduents al títol del Grau en Arquitectura Garq i el Master en Arquitectura Marq d’Arquitecte a les Escoles d’Arquitectura de Barcelona ETSAB i del Vallès ETSAV.

MÀSTER UNIVERSITARI Línia Arquitectura, Energia i Medi Ambient

Direcció i coordinació de la línia “Arquitectura, Energia i Medi Ambient” del Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona MBArch. Fase docent del programa de doctorat

DOCTORAT en Arquitectura, Energia i Medi Ambient

Direcció i coordinació del Programa de Doctorat Arquitectura, Energia i Medi Ambient. Per a poder accedir al doctorat és necessari haver realitzar el Master Universitari “Arquitectura, Energia i Medi Ambient”.

Acreditació programa de doctorat. Exposició pública de l’informe.

MÀSTER TITULACIÓ PRÒPIA | IDERA

Direcció i coordinació del Màster Arquitectura i Medi Ambient: d’Integració d’Energies Renovables a l’Arquitectura (I.D.E.R.A). Titulació pròpia, Fundació Politècnica de Catalunya.

10712859_1020