ARQUITECTURA: ETSAB | ETSAV

Participació en la docència d’assignatures obligatòries i optatives dels estudis conduents al títol del Grau en Arquitectura Garq i el Master en Arquitectura Marq d’Arquitecte a les Escoles d’Arquitectura de Barcelona ETSAB i del Vallès ETSAV.

MÀSTER UNIVERSITARI Línia Arquitectura, Energia i Medi Ambient

Direcció i coordinació de la línia de Arquitectura, Energía y Medio Ambiente. Constitueix la fase docent del programa de doctorat.

MÀSTER TITULACIÓ PRÒPIA: IDERA

Direcció i coordinació del Màster Arquitectura i Medi Ambient: d’Integració d’Energies Renovables a l’Arquitectura (I.D.E.R.A). Titulació pròpia, Fundació Politècnica de Catalunya.

10712859_1020