En el moment actual, l’arquitectura ha de ser plenament conscient de les necessitats mediambientals i ha de respondre amb el disseny als plantejaments d’entorns humans més sostenibles. En aquesta aproximació, el tema de l’energia és de gran importància i no només passa per l’aprofitament de les energies naturals sinó també per la bona integració d’aquestes en els edificis i les formes urbanes. Es tracta de recuperar per a l’arquitectura els aspectes tècnics i estètics positius de la integració de components energètics naturals en els edificis i en l’entorn. El programa preveu que la tesina es pugui fer en una universitat diferent a la d’origen, encara que la validesa de la titulació, la responsabilitat i el control dels estudis continuï sent sempre de la universitat d’origen.

Objectius

  • Formar tècnics especialistes en sistemes de control ambiental natural en l’arquitectura, amb coneixement de les tècniques d’il·luminació, de climatologia i d’acústica utilitzables amb energies naturals.
  • Oferir competències per treballar en el disseny i l’avaluació d’edificis i sistemes, en consultes sobre aquests temes o en funcions de control administratiu.
  • Formar tècnics capaços d’escollir els sistemes energètics més adequats per a casos concrets d’edificis i el seu entorn, de dissenyar les característiques generals d’aquests sistemes i d’integrar-los formalment i tècnicament en el concepte global de l’obra arquitectònica.

A qui va dirigit

Arquitectes i enginyers interessats en assolir un grau alt d’especialització en l’aplicació de les energies renovables a l’arquitectura. Altres professionals universitaris que necessitin ampliar els seus coneixements en aquest camp.