El grup de recerca AiEM, liderat per la professora Helena Coch Roura,  treballa la relació de l’arquitectura i l’entorn urbà amb l’energia.

Actualment,  la recerca en procés se centra en els efectes de la morfologia urbana sobre l’energia a través del projecte competitiu Morfologia Urbana Mediterrània.  

AiEM té quatre eixos principals en el quals estructura la seva recerca que, no obstant, no constitueixen àmbits tancats sinó directrius que s’interrelacionen i se solapen dins del camp de l’arquitectura i l’energia.

1.Arquitectura bioclimàtica.

2. Confort interior i urbà

3. Integració d’energies renovables a l’arquitectura.

4. Morfologia urbana i energia.

 

Borderline Metropolis. by Labics

Borderline Metropolis. by Labics