Aquests són els recursos que el grup de recerca AiEM posa a la disposició d’estudiants, investigadors o persones interessades en el camp de l’arquitectura i l’energia per explorar amb més eines aquest àmbit del coneixement.

Fitxes OCI. Fitxes tècniques per al disseny i càlcul d’instal·lacions.

Oïda. Càlcul del temps de reverberació i l’aïllament acústic d’un local

Àbac Psicromètric. PDF

Definició física de l’ambient. Quadre

Física Tèrmica. Apunts

CBE Thermal Comfort Tool. Eina online de càlcul de comfort tèrmic.

Heliodon. Aquesta pàgina web conté eines i aplicacions, especialment per a projectes arquitectònics i urbans que tinguin en consideració la llum natural, acústica i, en general, la geometria sensible.

TAREB. Pàgina web  que presenta el projecte Europeu TAREB. Conté material docent que complementa els mòduls trocals i els mòduls especialitzats seleccionats del Màster Europeu: Integració de les Energies Renovables als edificis.

Podcast llum i espais d’accés.  Podcast Ona Arquitectònica de l’entrevista a Judit López sobre la llum mediterrànea i els Espais d’accés a l’Arquitectura

EULEB. Projecte “EUropean high quality Low Energy Buildings”. Creat per a proporcionar informació sobre edificis públics no residencials d’alta qualitat i baix consum d’energia existents a Europa.

ATLAS RADIACION BARCELONA

Radiación Global, directa y difusa en Barcelona por meses. [AEMET 2012] Agencia Estatal de Meteorología, Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima de EUMETSAT, AEMET, 158 pages, 2012. Available at: http://www.aemet.es/documentos/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/atlas_radiacion_solar/atlas_de_radiacion_24042012. pdf [Accessed May 11, 2016].